Om oss

Kimtech grundades år 1980 av Sven Kimblad. Vid starten levererade vi pumpar och skärhuvuden till andra maskintillverkare och sedan 1988 har vi egen utveckling och tillverkning av kompletta vattenskärningsanläggningar vid vår bas i Järfälla, utanför Stockholm.

Kvalitet

Vi konstruerar, utvecklar och bygger vattenskärningsmaskiner av högsta kvalitet enligt kundens behov.

Kunskap

Vårt team av kunniga ingenjörer har lång erfarenhet och mycket hög kompetens inom vattenskärning.

Service

Vi svarar alltid när du ringer och är snabbt på plats för service med målet att minimera tiden för maskinstopp.

Högsta kvalitet från minsta komponent

Kimtechs historia började med marknadsföring av högtrycksprodukter inom vattenskärning från Flow, det världsledande märke vi fortfarande använder till våra maskiner. Under 1980-talet utvecklades vattenskärningstekniken för att få sitt stora genomslag när man började konturskära blöjor. Från början passade tekniken enbart för mjukare material som just blöjor, papper, plast och tunn plywood. När man sedan tillsatte abrasivmedel i form av sand breddades användningsområdet. Kimtech fokuserade i och med det på egen tillverkning av skärmaskiner som tillämpar abrasiv vattenskärning.

Vårt varumärkesnamn bygger på företagets fullständiga namn Kimblad Technology AB och i dag är vi en ledande leverantörer av vattenskärningsanläggningar i Sverige. Vi har levererat över 300 maskiner och exemplar av vår äldsta utrustning som varit i drift i över 40 år, går fortfarande fint.

Våra kunder finns inom många branscher och vi har även förtroendet att leverera till ytterst känsliga verksamheter som kärnkraftverk, försvarsmakten och kriminalvården – alla med extremt höga krav på säkerhet och tillgänglighet. 

Pappersbruken utgör också viktiga kunder till oss, dit vi levererar pump- och skärteknik. Bruken använder vattenjet för att kantskära pappersrullar och ett stillestånd någonstans i produktionskedjan, även kantskärningen, påverkar hela linjen och kan kosta flera miljoner kronor i timmen, vilket vi är väl medvetna om.

Vid vår tillverkningsenhet i Järfälla håller vi ett komplett lager av reservdelar för att snabbt kunna lösa servicefrågor och minimera tiden för stillestånd i produktionen. Vi vill alltid finnas till hands för alla våra kunder.

Kimtechs team består av ingenjörer med mycket lång erfarenhet av vattenskärningsteknik. Eftersom vi utvecklar våra egna maskiner, kan vi både dem och systemen de är uppbyggda av in i minsta detalj. Vi har även servicepartners även placerade ute i landet för att kunna uppfylla vår ambition om snabb service på plats. Vårt viktigaste mål är 100 procent nöjda kunder.

Hedrande utmärkelse som Årets företagare

Sven Kimblad har utsetts till Årets företagare i Järfälla kommun, där Kimblad Technology AB alltid haft sin bas. Vi känner oss hedrade över att uppmärksammas för våra innovationer, försäljningsframgångar och vår samverkan med tekniska högskolor.

Milstolpar

Sedan Kimtechs start år 1980 har utvecklingen både inom branschen och inom företaget varit stark och händelserik. Här följer några minnesvärda årtal:

1980

Företaget Kimblad Technology AB startas av Sven Kimblad. Under namnet Kimtech levererades komponenter inom skärteknik från varumärket Flow till andra maskintillverkare.

1988-89

Kimtech tillverkar sin första abrasiva skärmaskin. Det var en maskin med en skäryta på 0,5 x 0,5 meter som var avsedd för prototyptillverkning och levererades till en av våra största kunder, Outokumpu PSC Nordic i Degerfors.

1999

Kimtech bygger sin första vattenskärningsmaskin med linjär motorteknik. Vi var en av de första tillverkarna i världen som använde den nya, avancerade tekniken.

2000

Vi levererar vår första maskin till Norge. I dag är Norge en mycket viktig marknad där vi hittills har satt cirka 100 maskiner i drift.

2007

Verkstadsytan vid vår anläggning i Järfälla fördubblas med ny hall.

2010

Sven Kimblad utnämns till Årets företagare i Järfälla tack vare stabila framgångar.

2011

Vi tillverkar vår första vattenskärningsmaskin med 6 000 bar. Tekniken fanns att tillgå tidigare, men uppvisade en del problem. År 2011 ansåg vi den vara tillräckligt beprövad och kvalitetssäkrad, redo för att använda i våra leveranser.

2013

Vår hittills största vattenskärningsmaskin levereras till kund i Belgien. Måtten är 5×24 meter.

2020

Vår kund Bergs Mekaniska i Molkom köper vår andra rekordstora maskin med måtten 4×24 meter.

2021/2022 

Planerar för ytterligare expansion efter inköp av ytterligare tomtmark. 

2022

Vår nya webbplats lanseras.